...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންހެންދުޅާ
ނއ.
އަންހެން ވައްތަރަށް އުޅޭ.
(މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ފިރިހެނުންނަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނޑު . ރަނޑުވުން . ރިހަގަނޑު . ކަދަޅާ . އަންހެންދެޑަ . އޮމާލާ . މޯލު . މޯލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ