...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންނައުނު
ނ.
ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޒިރު . ހެދުން . ހެޔޮފެންލުން . ބޮކުސާބަނުން . ކަރުކަރުންއެޅުން . ކުރެވި . އަންނައެނެ . އުނުފޭރާން . އެކަތިގަނޑަށްވުން . އެއްޗެހި . އޮރިޔާންވުން . ވަށިބޭލުން . ފައްތިޔާ . ފައްތިޔާ ލުން . ފުށުފޭލި . ފުށުފޭލިކުނާ . ފޭރާން . ފޭރާންލުން . ފޮތިމަތީފޮތިއެޅުން . ދުންކޮޅުއެޅުން . ސޫޓުކޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ