...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންނަފަށް
ނ.
އަނދެގެންއުޅޭ ބައެއް ތަކެއްޗާއި ލައިއުޅޭ ބައެއްތަކެތީގެ ދާގަނޑުލާން މަތީކޮޅުގައި މަޅާފައި އޮންނަތަން.
މިސާލު:
(ހ) ކަނޑިކީގެ އަންނަފަށް.
(ށ) ހަރުވާޅުގެ އަންނަފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންނަފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ