...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންނަފޮތި
ނ.
(1) ނުދޮންނަފޮތި.
މިއީ ރާްއްޖޭގެ ފިރިހެނުން އަންނާން ގެންގުޅުނު ހުދުނުކުރާ އުއިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުދޮންނަފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ