...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންނާރު
ނ.
މޭވާގެ ބާވަތެއް.
މޭވާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެތެރޭގައި ހުންނަ އޮށްތަކެވެ.
މިއޮށްތައް ހުންނަނީ ދުލިފަށްތަކަކުން އެކުލެވިފައިވާ ކަޅިވަތް ތަކެއްގައެވެ.
މީގެ ފޮންޏާއި ހުތާއި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ހުވާފަނި . ހުތް . ހުތްއަންނާރު . ބޭސްކަރަ . ބޮނޑިބަތްގަނޑު . ކަނދިލި . ކާބޮލިއަންނާރު . މޭވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ