...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންބަލަން
ޫޅައި ލުމަށްފަހުވެސް މިތަނަށް ކިޔަނީ އަންބަލަމެވެ.
(2) ހަތަރު ކައިރީގައިލަކުޑި އަޅައިފައި މެދަށް ދޮންވެލި އަޅައިގެން ހިފާންތައްޔާރުކުރާ ތަން.
(3) ކިޔެވެލި ކިޔަވާއިރު ތަނބެއްގައި ކަށިމަލު ފިޔައިން ހަތަރު ކައިރިހަދައިފައި އެތެރެއަށް މައުއަޅައިގެން ހަދާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮއްޓާފޮށި . އަންބަލަންލުން . އީދުފުނި . މެދުފޮއްތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ