...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންބަލަންގެ
ނ.
މޮޅުމީހުންގެ ގޭގޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަންހެނުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ބޭރުން އަންނަ އަންހެނުންނާއި ބައްދަލުވެ އުޅުމަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ކުޑަމަރިޔާދުގެއެއް.
މިގެއަށް އޮންނާނީ، ދޮންވެލިލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ