...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންބާ
ނ.
މަސައްކަތަށް ފޯރިގެންނާން ޒުވާބު ކިޔަމުންކިޔާ ކުރުލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯބޭ . ނަގިލިނެގުން . ބިލެތްދަފިނެގުން . އަންބާރިއެރުވުން . އަންބާބެރު . އަންބާލަވަ . ވަރުހުންނާނީ ވަނާޖުނބޭސާއަކުނޫނެވެ ފައިސާގައެވެ . މެދުލަވަ . ފަސްބެރުގައިޖެހުން . ޒުވާބުކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ