...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންމަލްތާސް
ނ.
ރީނދޫކުލައިގެ ބޮޑެތި ދިގު މައުކޯޅިތަކެއްނުކުންނަ ބިޔަވާގަހެއް.
މިގަހުގެ މަލާއި، ފަތާއި، ތޮޅިޔާއި، ތޮށި ބޭހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މިގަހުގެ ތޮޅި ހުންނަނީ ދިގުކޮށް، ވަށްކޮށް، ބޭރުއޮމާންކޮށެވެ.
މިތޮޅީގެ އޮށުގެ މަދަކީވެސް މޮޅު ޖުއްލާބެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ