...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޯކޮޅަށް ފަތިކޮށް ނިގޫކޮޅަށް ހިމަކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ބޮލުގައި އިލި ގަނޑެއް ކަހަލަ ތަނެއް ނުކުމެފައި ހުރެއެވެ.
ނިގުލުގެ ދެފަރާތުގައި ބަޅުކޮށް ހުންނަ ދެކަށި ހުރެއެވެ.
މިއީ ހަނގަނޑުބޯ ކަޅުއަޅި ކުލައިގެ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ