...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންދަރުސާ
ނ.
ފުށްގަނޑު ކަމީރުކޮށްގެން ކުކުޅުބިސްލައިގެން ތެލުލައި ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ ދޮންކެޔޮކަޖުރު ފާޑަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ