...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންދާބޯޓު
ނ.
ހިތީބޯޓުގެ ބާވަތެއް.
މިއަޅަނީ މޫދުގައެވެ.
ރަދުން ހިތިގެއަށް ވަޑައިގަތީމާ ބޯޓް އަންދައިލައިފައި، މީހުން ރޮމުންރޮމުން ފައިބަނީއެވެ.
މިހަދަނީ މާފަންނު ހިތީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ