...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންގަ
ނ.
(ބދ) ބަޅުނޫންހައި ކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖެހުން . ހައްޕު . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހާސްވަޅު . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިލަންކުރުން . ހޭއެރުވުން . ހޭލެއްވުން . ހޯބޭ . ހޯއް . ނައިބުފަތް . ނަފީ . ނަފީކުރުން . ނަފީވުން . ނާމަރޫފަ . ނޫނެކޯ . ނެގުން . ނޯޓިސްބޯޑު . ރަސޫލު . ރާދަކިހުނު . ރާޑަރު . ބަހުރު ފެނަށްވަންދެން ކިޔެވުން . ބަހެ . ބަރުގޮނު . ބަޑިބަޑި . ބިއްކޮއްޓި . ބިލު . ބުނެދިނުން . ބުރުޒުބަނޑޭރި . ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . ބޯތަޅާލޯތަޅާހަދައިގެން . ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް . ކޮނޑުހުރިއަތް ނޭނގޭހާބޯކޮށް . އަނގޮވާލުން . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . އަމޭ . އަސަޑު . އަސާހަނޑޫ . އާނ . އިލްހާމު . އިސާރަތް . އިސާރަތްކުރުން . އީދުހުޅު . ވަޙީ . ވަޢީދު . ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން . ވިންދުނާރު . ވިދާލިވިދުވަރެއްހެން . ވުސް . މައިޒާންގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ