...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންގައިދިނުން
މ.
(1) އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުން.
(2) ވިސްނައި ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭއެރުވުން . ބުނެދިނުން . ކޮނޑުހުރިއަތް ނޭނގޭހާބޯކޮށް . މަގުދެއްކުން . ތެދުމަގުދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ