...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންގައިލުން
މ.
(1) އެންގުން މިބަސް ލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) ކުޅިޖެހުމުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ތިމާޔާ މުޤާބިލަށް ނުކުންނާން ހުންނަ މީހާ ނުކުތުމަށް އިޝާރާތްކޮށްލުން.
(3) އިޝާރާތްކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަންކުރުން . އަނގޮވާލުން . އިސާރަތްކުރުން . ސައިކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ