...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންގައު
ނ.
މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކަޅަންމަސް ޒާތުގެ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލަޔަކީ ގަދަ މުށިކުލައެވެ.
ނަގޫކައިރީގައި ފަރާތެއްގައި ކުރުކުރު ދެކަށި ހުރެއެވެ.
މިމަހަށް "އަންގާ" މިހެންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ