...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންގާ
ނ.
(1) ކަޅަންމަސް ޒާތުގެ ކުޑަ މަހެއް.
(2) އެތިކޮޅެއް.
(3) އެންގުން މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިހަނި . ހަން . ހައްޕުކިއުން . ހަޑަގަތާނަ . ހުޅުއެޅުން . ހުކުރު ހަތްދުވަސް . ރޭޑިއޯމެސެޖު . ބަވަ . ބަލާހިންގެވުން . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކުސް . އަންގައު . އަވިންނާނަ . އަމުރު . އަމުރުމަޢުރޫފު . އަލިފާންބެރު . އަސަރު . އާނކިއުން . އާދަޔޯ . އިސްފަރޫފަ . އިޢުލާން . ޢީދުބަޑި . އުނހޫތަކުރާ . އުފަދާނަ . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އެދޭ . އޯޑަރު . މެސެޖު . ފަތްތޫރަހިންގުން . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ފީކޯތް . ދޮއިދެއްކުން . ތަޖްވީދުޢިލްމު . ތެދުމަގުދެއްކުން . ސަލާމް . ޙުކުމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ