...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން
ނ.
ނަކަތްތެރިކަމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދުވަސް ހަތްބައަކަށް ބަހައިގެން ބަލާ ނަކަތްތެރިކަމެކެވެ.
އެހަތްބަޔަކީ، ބަވަ، އުފަދާނަ، ތިރުނަ، ވެދާނެ، ވިންނާނަ، އަވިންނާނަ، ހަންގިސްކާރަ މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ