...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންޒަމާނުކަރަ
ނ.
އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާތަކެއް މިއީ މަދަރާސީ އާއި ދެކުނުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާ ތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންޒަމާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ