...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންޓޮ
އ.
(ހއ) (1) ނޫނެކޭ! (2) ނޫޅެން .
މިބަސް ބެނުންކޮށް އުޅެނީ ކަމެއް ނުކުރާނެކަން ދޭހަކޮށް ދިުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ