...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަބި
ނ.
(1) ޢަރަބީބަސް.
(2) ނއ.
(ހ) ޙިޖާޒުކަރައިގެ.
(ށ) ޢަރަބީބަސްމޮށޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދިއަކުރު . ބައްދު . ކަރަ . އަރަބީން . އަބާ . އިބްރާހިމްރަން . އުނބުގަނޑުކާފު . އޮނުގަލަން . މާހުޅުނބުލަނޑާ . ދާލު . ދީނާރު . ދެފަށްލާމު . ތަސްދީދު . ތިންގުދުކާފު . ތިކިތެޅިތާނަ . ތިކިޖެހިތާނަ . ލާމު . ލިޔުންތެރިން . ލިޔުންތެރިކަން . ލެޓިންއަކުރު . ޒިކުރުކިޔުން . ޖީމުޙާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ