...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަބިލަވަ
ނ.
(1) ބެރުޖަހައިފައި ކިޔާން، ބާޒާރީ ޢަރަބިބަހުން ހަދައިފައި ހުރި ލަވައެއް.
(2) މިލަވަޔަށް ހަމަކޮށް ޖަހާބެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ