...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރައިރުން
ނ.
(1) އެކަކު އަނެކަކާ ވާ ދެކޮޅު.
(2) އެއްޗެއްގެ ތަރުތީބު އޮޅިފައިވާ އޮޅުން.
(3) ޚިލާފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރުހިފުން . އޭހޭތް . އޮޅުވައިލުން . ވެތުރުން . މިޔަރުގައި މިޔަރު ހިފުން . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ