...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރައިފައިބާ
މ.
(1) ދަތުރުގައި އެއްރަށެއްގައި މަޑުނުވެ ދާ.
(2) ރަށްރަށުގެ މައުލޫދު ފަދަ ކަންތަކަށް ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުން ގޮސް އައިސްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ