...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރައިގަތުން
މ.
ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި ބަޔަކު ތަނަކަށް ވަދެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރައިގަތުން . އުތުރިގަތުން . ގަޔަށްބޮލަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ