...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަފާތު
ނ.
ޢަރަފާތު.
މައްކާއިން ބާރަ މޭލު ދުރުގައިވާ މުޤައްދަސް މައިދާނެއް.
މިއީ ތިރި ފަރުބަދައެކެވެ.
މިތާނގައި އިރުކޮޅަކު ތިބުމީ ޙައްޖުގެ ރުކުނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރަފާތްދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ