...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަތް
ނ.
(1) މީހުންގެ ވިސްނުންހުރި ވަރެއް ބެލުމަށް އަހައިއުޅޭ ސުވާލުގެ ބާވަތެއް.
މިސާލު:
" ކޮއްކޮއެއް ދައްތައެއް ބޭބެއެއް ނެތެވެ.
އެކަމަކު މިހިރަކުއްޖާގެ ބައްޕައަކީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ދަރިއެކެވެ..
(2) މަޖާޒު:
ސާފުނުވާ.
(3) އޮޅުން ނުފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ