...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރަގު
ނ.
ގަސްގަހާގެހީގެ ފަންސަންގާއި، މާމެލާމެއްޔާއި، މޭވާއާއި، މިބާވަތްތަކުންނަގައި އާވިން އުފެދޭ ފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަންފޫއާވި . އަތަރު . އާވިނެގުން . ޑޮންޑޮން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ