...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާ
ނ.
(1) ހަތަރެސްކަން ރިޔަލުގެ ފަރުމާނު.
(2) މީހުންނަށް ހާނީއްކަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެއަތް ދަމައިފައި އަތުގައި ބަންނަ ދަނޑި ގަނޑު.
(3) އެރުން މިބަހުގެ އަމުރު.
(4) އެރުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޯބެރުން . ހަރު . ހަރުކަށި . ހަރުފަތް . ހަރުގަނޑު . ހަރޯށި . ހައިރާންކަން . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޖާނު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވާ . ހަވާކެއުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަތަރުމުރިނގު . ހަސަނާތުތަރި . ހަސްކާ . ހިނދުން . ހިމަބިހި . ހިތީކޭން . ހީ . ހީނަރު . ހުޅު . ހުޅުގަނޑު . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއިތޮށި . ހުއްގަނޑަ . ހެރަހަ . ހެރަފާ . ހެއިއެރުން . ހޭއެރުން . ހޯނައްސާގާ . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނަގޫސޭސަރު . ނިފާޅަ . ނިދި . ނިދިންހޭލުން . ނިދުން . ނިޔާމަދަތުރު . ނެގެނެއިރު . ނެގެޓިވު . ނޯށަށްއެރުވުން . ރަށްބަންދުކުރުން . ރަންޒަމާން . ރަޅޮވަޑޮ . ރަތްވިލާދަޅަ . ރަތްތޮށިކުރުން . ރާހަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ