...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާރުން
ނ.
(1) ޚިލާފު.
(2) އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުން.
(3) ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި ކުރާ ޒުވާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަނޯބެރުން . ބުޅަލުހަނގުރާމަ . ބުޅާކޯޅުން . ދުލަށްއައިހާ އެއްޗެއް ގޮވުން . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ދެބަޑިބަޑިންޖަހައިފައިދިއުން . ދެކޮޅުވެރިވުން . ތޮޅުން . ތޮޅުވުން . ލޫދައިގަތުން . ގައިޖެހުން . ގައޮޖެހުން . ގާޖެހުން . ޒުވާބު . ޒުވާބުކުރުން . ޖަގަޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ