...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާއިރު
ނ.
(1) އިރުއެރީއްސުރެ ހެނދުނު ނުވައެއް ޖެހުމާ ދެމެދު.
(3) ޟުހާ ވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެގެނެއިރު . ބަނޑުލުން . އުދަބާނި . ވިޔަގޮވި ބަލިރުނބާ . މިޔަބެއްދުން . ފާބޯމަސް . ދަޅަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ