...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާއެޅުން
މ.
(1) މީޙުންނަށް ހާނީކަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެއަތް ދެފަރާތު ދެއަރިމައްޗަށް ދަމާފައި ދެއަތުގައި ފުރަގަހުން ދަނޑިގަނޑެއް ބަނުން.
(2) ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ދެފިޔަގަނޑު ދެކޮޅު ދަނޑިގަނޑެއްގެ ދެކޮޅުގައި ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ