...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާފައިބާ
ނ.
(1) ދަތުރުގައި އެއްރަށެއްގައި މަޑުނުވެދާ.
(2) ރަށްރަށުގެ މައުލޫދު ފަދަ ކަންތަކަށް ބޭރުރަށްރަށުގެ މީހުންގޮސް އައިސްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުފެންފަށް . މޫނުމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ