...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރާފައިބާވައި
މ.
އުރަވަޅީވައި.
މިބަލީގައި ވާގޮތަކީ އުރަވަޅިއަށާއި އެއްކޮށް ދަށްބަނޑަށް ތަދުވަނީއެވެ.
ބައެއް ފަހަރު އުރަވަޅި ބޮޑުވެސްވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ