...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރި
މ.
(1) ތެދަށްވުރެ އެއްފަރާއިތަށް ޖައްސައިލުން.
(2) ބިލެތްގަނޑު މެދުން އިރައިލުން.
(3) ފަނާއި ފަންވަތްފަދަ ތަކެތި މެދުން އިރައިލުން.
(4) މަސްކިބައެއް ދެގަނޑު ވަކިކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަތޭލިކަށި . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާމަސް . ހިނެވެނި . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ހިރިޔާފާތުރާ . ހިރުމާރު . ހިތިބޯ . ހިތިގަސް . ހުޅަސް . ހުޅަސްވަކަރު . ހުޅަސްމަތި . ހުއިފަތުމަސް . ހޮނޑަލި . ހޮނޑެލިފޮތި . ހޯސާ . ހޯޖާބޭކަލުން . ނަންރީތިމާ . ނިޔަރަކަޅޯއް . ނީރު . ނޫކަށިމަސް . ނޫމަސްހިބަރު . ނޭފަތް ފޮޅުން . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްމަސް . ރަތްގަޅިފާނަ . ރަސްކޮކާމަސް . ރީނދޫވެން . ރުކޫޢަށްގޮސްފައިއޮތުން . ރެހި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ރޯނގާ . ރޯނގާބަޑި . ރޯގާ . ރޯގާޖެހުން . ބަށި . ބަނގަބަނގަ . ބަނގަބަނގައެޅުން . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބައިކުރަންފެހުން . ބައިކުރުން . ބަމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ