...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިނެގުން
މ.
(1) ހިނަވާއިރު މައްޔިތާ އަރިއަށް ޖެހުން.
(2) އުދުހޭ އެއްޗެހީގެ ފިޔައިގެ ފަތުގެ ކުރިން ތަންކޮޅެއް ބަހައްޓާފައި ދެން ހުރިބައި ނޮޅައިލުން.
(3) އެއްފަޅިނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ