...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިބަޑަހަގެ
ނ.
މުސްކުޅިގޮތަށް އަޅާފައި ހުންނަ ގޭގޭގެ އަސްކެއްޏާއި ގުޅާލައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ، އެއްޗެތި ރައްކާ ކުރާ ކޮޓަފާޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ