...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިކަރު
ނ.
މޭގެ ވާތްފަޅީން ގޮށް އަޅާން ހުންނަ ލިބާހުގެ ކަރު.
މިކަހަލަ ކަރު ހުންނާނީ، ކުރިމަތީ ބަދަން، ދެފަރާތު އަރިމައްޗާ ހަމަޔަށް ފުށުއަރާވަރަށް ފުޅާކޮށް ނަގާފައި، ކަރު ކަނޑަންވީ ހިސާބު، ކޮނޑުމަތިން ފެށިގެން ތިރިޔަށް ކައްޗަކަށް ކަފާލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ