...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިވަކަރު
ނ.
ގޭގެ މަތިވަޑާންގަނޑު ހަދާއިރު ފަތްފޮށި ވަކަރުގެ މަތީގައި އަރިޔަށް ބާއްވާވަކަރު.
މިއީ ފައިދޮށްތައް އެޔަށް ކަނޑާ ފައްތާފައި އޮންނަ ވަކަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅަސްވަކަރު . ފަތިވަކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ