...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިމަތި
ނ.
(1) ކައިރިފަށް.
(2) އެއްފަރާތު ކައިރި.
(3) ފަތިއެއްޗެތީގެ ހަނިފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅަސް . ހުޅަސްމަތި . ރަސްކޮކާމަސް . ބާތުންމަސް . ބިތްކަނޑިންޖެހުން . ބިތްތެރި . ކަންކަށި . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅިހިއަބު . ކައިރި . ކުރުތާ . ކޮލި . ކޮލިމަތި . އަތްގާޑިޔާ . ވޮށިދާރަ . މަސްމުގުރާން . ފަތް . ފުނާބޮލި . ފެހުރިހި . ދާރަ . ދާރަހެދުން . ދާރަޖެހުން . ލަޙުދުވަޅު . ގޯސީ . ޕާކިސްތާނު ހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ