...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިދަފުސް
ނ.
(1) މިއީ ވައިރަސް ބައްޔެއް.
މިބަލި ޖެހުމުން ނޭފަތާއި ކަރު ހިރުވައި އަދި ފުއްޕާމޭގެ ހޮޅިތަކުގައި އޭގެ އަސަރުހިފައި ކިނިބިހިއެޅި ކެއްސައި ނޭފަތުންނާއި ކަރުތެރެއިން ފެނާއި ދަވަ އާދެއެވެ.
(2) އަރިދަފުސް އަޅައިގެން އުޅޭއިރު ނޭފަތުންނާއި އަނގައިން އަންނަ ދިޔާ ނުވަތަ އޮލަ މާއްދާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭފަތް ފޮޅުން . ރޯނގާ . ރޯނގާބަޑި . ރޯގާ . ރޯގާޖެހުން . ކާސް . އަރިދަފުސް . އަރިދަފުސްއެޅުން . އިނފުލުއެންޒާ . އެނި . ފެދެރެ . ޒަންޖަބީލު . ޚިލޭސްމޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ