...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިތާކިހާ
ނ.
(1) ބޮޑުތާކިހާ ފަހާގޮތަށް ދިގުއަގުޅިލާފައި ފަތްޖަހާލާގޮތަށް ހުންނަ ތާކިހާ.
މިގޮތަށް އާދައިގެ ފޮތިންވެސް ފަހާފައި ހުރެއެވެ.
(2) އިހުގައި ސިފައިން އަޅާ އުޅުނު ތާކިހަލެއް.
މިހުންނާނީ ރަތްކުލައިގެ މަޚުމާފޮތިން ފަހާފައެވެ.
މީގައި ހުންނާނީ ވަށް އަގުޅިއެވެ.
އުސްމިނަކީ ދެއިންޑި ބައެވެ.
ރިހިކުލައިގެ ކެވެލިގަނޑެއް ހަރުކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެ.
މިތާކިހާ އަޅާފައި އޮންނާނީ ބޮލުގެ ވައަތް ފަރާތު އަރި މަތީގައެވެ.
ކެވެލިގަނޑު އޮންނާނީ ކަނާތްފ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިއްތިތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ