...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިޔަށް
ކއ.
(1) އެއްކައިރިއަށް ތިރިކޮށް.
(2) އެއްފަރާތަށް ޖެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިގަސް . ބަށި . ބާމިޔާ . ބާލީސް ފިލާ . ބިތްތެރި . ބުރިކުރާސައިބޯނި . ބުޅާފިލާ . ބޮޑަވަކި . ކާފޫރުތޮޅި . ކިރުނު . ކުރުކަނިމަތީވަކަރު . އަރިބިއްކައްޓަށް . އަރިވަކަރު . މަލިކުކެޔޮ . މާޅޮސްކެޔޮ . މޭއްޔައައްޕަން . ފުޅާކެނޑުން . ފޮށިފަތްވަކަރު . ގިތެޔޮމިރުސް . ޖަނަވަރީމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ