...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރިޖެހުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ދުއްވާފައި ދާއިރު އެއްފަރާތަކަށް އަރިވުން.
(2) ކެޔޮގަނޑުގެ އަރިތައް ދަޅިގަނޑުން ވަކިވަކިވުން.
(3) (ގސ) ބަނބުކަޔޮ ފަޅިފަޅި ކުރުން.
(4) (ގސ) މަސްކިބަ ފަޅިކުރުން.
(5) (ގ) ބަތްތަވާ އަރިޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ