...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރު
ނ.
(1) މީހުންގެ ކަރުތެރެ.
(2) ޖަނަވާރުގެ ކަރުތެރެ.
(3) (ބދ) ދަރި އަށަގަންނަ ތަން.
(ރަޙިމު)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަންމަތަކުރުން . ހަކި . ހަކިބަނުން . ހާނ . ހާލިގަބަ . ހިތަހިތައިގެން . ހިތިހެދުން . ހިލަފުއްޕުން . ނަރަވެލި . ނަގޫފިތުން . ނިގާރަންފޮށި . ރަތްކޮށްލުން . ރެކިސާ . ބަނޑަވަރު . ބަނޑިބަނޑި . ބަނޑުއަކިރި . ބަރާ . ބަރާކުރުން . ބަރުކުރުން . ބަރުތީލައަރުއްވައިގަތުން . ބައިންވަޅުމާ . ބައިފަޅި . ބަލަ . ބަލާނދެ . ބަލާބަލަ . ބަޑިތެޅުން . ބާސް . ބިރިކި . ބިއްލަޑީ . ބިލެތް . ބިލެތް ކަނޑާހަރު . ބިލެތްޅޮސް . ބިލަތްއާލާތް . ބުޅިތަންޑު . ބޫސް . ބެލޫނި . ބޮވުން . ބޮލާއެޅުން . ބޮލޮއެރުވިޔާ . ބޯރިވައް . ބޯބޮޑުފައިވައް . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ބޯވައްގަނޑު . ބޯސް . ބޯޓުބައްތެލި . ޅައި . ޅައިފަންގެ . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ