...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރުވާހިފުން
މ.
(1) ހިފުމުގައި ބައްދާފައި ހުރިތަނުން ކުރިޔަށްގެންގޮސް ހިފުން.
(2) ތިމާގެ ބާރުގަދަ ކުރަމުން ކުރިއަރުވަމުން ގެންދިއުން.
(3) ބައްޔެއް ފަދަ ކަމެއް ފެތުރެމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ