...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރުމާދު
ނ.
(1) އެކެއްގެ ވެރިކަމުގައި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ހަނގުރާމައިގެ ބޭނުމެއްގައި ދަތުރުކުރާ އެއްއުޅަނދަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދު.
(2) ޤައުމެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ވަޑައިގަންނަވާ އުޅަނދާއި އެއުޅަނދު ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް އެކުގައިދާ އުޅަނދު ފަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރުމާޒު . އަރުމާޒުވަޑައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ