...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރުމާޒުލަވަ
ނުވަތަ ބޭފުޅަކު ޢިއްޒަތުގައި ދަތުރަށް ނުވަތަ ދަތުރުން އަރާވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު އޮޑިކޮޅުގައި ފުމޭ ލަވަތަކެއް.
މިލަވަތައް ފުމޭނީ ކަނޑިންމައާއި ބަނދަރާއި ދޭތެރޭ އޮޑިކޮޅު ޖަހައި ހަތްހޭރިޔާއިން ކޮންމެ ދެހޭރިޔާ ދޭތެރޭ " ހޭރިޔާ" އެވެ ކިޔާ ލަވައަކަށް ފަހުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ