...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރުދު
ް ޖަވާބު ހޯދާ ގޮތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިސާލު:
ފަސްލާރިއަށް ދެވައްކެޔޮ އަގުން ބާރަވަކަށް ވާނޭ އަގު ހޯދާނަމަ ފަންސަވީހާއި ބާރަޔާއި ގުނަކޮށް ނިކުތް އަދަދު (ތިންސަތޭކަ) ކަނާތް ފަރާތުން އެއް އަކުރު ކަނޑާލީމާ އޮންނާނީ (ތިރީސްލާރިއެވެ.) މިއީ ބާރަ ވަކަށް ވާނޭވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނާގަވާޢިދު . މިއަރުދުއްޔަށްފެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ