...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރުގޯލަ
ނ.
މައުދަނުން ހަދާފައި ހުންނައެއްޗެއް.
މީގެ އެއްކޮޅުގައި ހުންނާނީ ބޮޅެކެވެ.
އަނެއްކޮޅު ހުންނާނީ ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
މިސާލު:
އުނދޯލި އަރުގޯލަ، އެކިއެކިބުޅި ނުވަތަ ދަގަނޑު އަޅުވާން ހަދައިފައި ހުންނަ އަރުގޯލަ، ދޮރުފަތުގައި ހުންނަ އަރުގޯލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިތަންޑު . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . އަރަގޯލަ . އަރުގޯލަ . ފިތްޖެހިއުޅާ . ތަޅުފަތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ